Privacy policypieterb

Dit is de website van Francine, thuis in design
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 280 597 36
Ons btw-nummer is NL 8152 61 378 B01


Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw domeinnaam
 • uw emailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw emailadres als u dit aan ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:

 • voor intern gebruik en daarna verwijderd
 • om de inhoud van onze website te verbeteren

De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.
Op deze site gebruiken we cookies om:

 • uw voorkeuren te registreren;
 • informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;

Veiligheid

 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 • Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • email: webwinkel@kijkbijfrancine.nl
 • telefoon:071 5215714  06 – 51 26 05 82
 • het eerder vermelde adres

Privacybeleid

Als u in de toekomst geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Daarnaast is er de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.